Afrikaans Top

Fort Schanskop

fort1

fort2

Na die Jameson-inval in 1896 het pres Paul Kruger van die Zuid-Afrikaansche Republiek besluit om Pretoria te verdedig deur forte op strategiese plekke te laat bou. Aanvanklik sou agt forte gebou word, maar weens ‘n tekort aan fondse is slegs vier voltooi. Drie van die vier, waaronder Schanskop, is deur Duitsers ontwerp.

 

Fort Schanskop is in 1897 voltooi en is só gebou dat dit aanvalle op Pretoria vanuit die rigting van die Johannesburg- en Lourenco Marquesspoorlyn, asook die pad vanaf Johannesburg, kon afweer. Deur draaibare geskut op die fortwalle te plaas, kon aanvalle uit alle rigtings gestuit word. Teen 1899 het Schanskop oor een 155 mm Creusot-kanon (Long Tom) en twee Maxims (Pom-poms) beskik. Die bemanning het uit een offisier en 30 manskappe van die Transvaalse Staatsartillerie bestaan.

 

Met die uitbreek van die oorlog, is die manskappe en die wapens egter na die Natalse front geneem en die fort is heeltemal onbewaak agtergelaat.

 

Op 7 Junie 1900, net na genl Roberts se inval in Pretoria, is die forte beset. Schanskop is deur die 2nd Battalion Royal Dublin Fusiliers beset. In 1922 is die forte aan die Unieregering terugbesorg en van toe af vir sein- en waarnemingsdoeleindes deur die Verdedigingsmag gebruik. Schanskop is in 1938 as ‘n historiese monument deur die Historiese Monumentekommissie geproklameer.

 

In 1962 is besluit om ‘n militêre museum in Pretoria in te rig. Die keuse het op Fort Klapperkop geval, maar die museum is later uitgebrei om ook Schanskop in te sluit.

 

Beide museums is a.g.v. begrotingsnitte teen 1994 deur die SA Weermag ontruim en aan die Staat teruggegee. Die Voortrekkermonument en Natuurreservaat se tender van R400,000.00 vir Fort Schanskop (sonder inhoud) is aanvaar en dit is in Junie 2000 finaal vanaf die Stadsraad van Pretoria na dié Art 21-maatskappy oorgedra. Daar is onmiddellik daarna oorgegaan tot ‘n omvattende opknappings- en uitbreidingsprogram.

Anglo-Boereoorlogmuseum

Met die oorname van Fort Schanskop deur die Voortrekkermonument en Natuurreservaat Art 21-maatskappy in 2000, is vanuit die staanspoor besluit om die tema van die Fort só af te baken dat dit die periode 1899 – 1914 sal insluit. ‘n Foto-uitstalling van verskillende aspekte van die Anglo-Boereoorlog is saamgestel. So is daar ‘n uitstalling oor die rol van die perd in die Anglo-Boereoorlog in Stal te sien, terwyl die geskiedenis van die Staatsartillerie in Officieren uitgebeeld word.

‘n Oorsig oor die verloop van die oorlog word met behulp van foto’s en kort beskrywings in Proviand uitgebeeld. Portrette van Boeregeneraals op bruikleen van die SA Leërkollege en kort biografiese sketse hang in die konferensielokaal, ManschappenDie res van die lokale beeld afsonderlik die wapens en ammunisie van Boer en Brit, die geskiedenis van die Fort, asook die mediese toestande uit. ‘n Argeologiese uitstalling bied insig in die lewe by die fort 100 jaar gelede.

Website Maintenance by Pretoria Web Design