Top Menu

Suggested Literature

Carstens, R en P.W. Grobbelaar, Voortrekkerlewe, agter die skerms op die Groot Trek. Groot Trek-herdenkingsreeks, Perskor, Johannesburg, 1988.

Grobler, J., Ontdek die Voortrekkermonument, Grourie Entrepreneurs, Pretoria, 1999.

Kruger, N., Die Geskiedenis van die Voortrekkermuurtapisserie, Gutenberg, Pretoria, 1988.

Meintjes, J. The Voortrekkers, Cassel & Co. Ltd. London, 1973.

Pretorius, J.C., (red.), Op Trek, NASK, Pretoria, 1988.

Swart, M (red.), Afrikanerbakens, Nasionale Boekdrukkery, Kaapstad, 1989.

Vermeulen, I,. Man en Monument – die lewe en werk van Gerard Moerdijk, J.L. Van Schaik, Hatfield, 1999.

Website Maintenance by Pretoria Web Design