Afrikaans Top

Vriende van VTM en Bloedrivier

Hoekom so ‘n Klub?
Om lede van die gemeenskap nader aan die Voortrekkermonument Erfenisterrein te trek en addisionele fondse in te samel.

Wie kan lede word?
Enige persoon wie se ledegeld vir die finansiële jaar betaal is.
Geen voorsiening word vir beskermhere of nie-betalende erelede gemaak nie.
Lidmaatskap is jaarliks hernubaar en duur van 1 Maart of daarna tot einde Februarie van die volgende jaar.

Wat kos dit?
Vir individuele lede: R 250 per finansieële jaar (of gedeelte daarvan)
Vir lewenslange lidmaatskap R6 000 eenmalig

Waarvoor word die geld gebruik?
Om te help om die bemarking van die Voortrekkermonument Erfenisterrein en by te dra tot die optimale benutting van al die fasiliteite.

Wie is die bestuur van die Klub?
Die Besturende Direkteur tree ex officio as die sameroeper van die Klub op en aanvaar aanspreeklikheid vir die effektiewe bestuur en funksionering daarvan.

Wat kry lede in ruil daarvoor?

 • ‘n Spesiale sertifikaat en lapelkenteken (lg slegs eenmalig)
 • ‘n Spesiale lidmaatskapkaart, vir gratis toegang vir die houer van die kaartjie en een sedanvoertuig per besoek tot die terrein (Ander toegangsgeld bly van toepassing vir gaste)
 • Vrystelling van die R5 erfenisheffing per voertuig wat die gebied binnekom
 • 10% Afslag vir die lid plus een persoon op alle Sondagmiddagetes wat by die Monument-restaurant genuttig word, drank uitgesluit (Spesiale lidmaatskapkaart moet getoon word).
 • Lewenslange lede kan komplimentêre lidmaatskap bekom as stemgeregtigde lede van die VTM en die Erfenisstigting en aldus verkiesbaar word tot die onderskeie direksies, Hulle kan derhalwe op aansoek vrygestel word van die aanvanklike aansluitingsfooi van R6 000,00, maar dit word steeds van hulle verwag om ‘n jaargeld van R684,00 te betaal om die stemgeregtigde lidmaatskap in stand te hou.

Word enige ander regte verkry?
Nee, lidmaatskap is ‘n vrywillige ere-assosiasie sonder dat die lede byvoorbeeld enige direkte inspraak op die bestuur van die Voortrekkermonument Erfenisterrein kry. Lede se insette en advies sal nietemin waardeer word.
U inligting sal vertroulik hanteer word

 • Velde gemerk (*) is verpligtend
 • Kies asbseblief een van die volgende:
 • Bank Besonderhede:

  Voortrekker Monument

  ABSA Brooklyn

  Lopende rekening / current account

  Branch code: 632005

  Account number: 1500 168 990

 

Website Maintenance by Pretoria Web Design