Afrikaans Top

Poste

VAKATURE: BESTUURDER: OPVOEDKUNDIGE DIENSTE

 

Die Voortrekkermonument en Natuurreservaat (VTM), waarby die Bloedrivier-erfenisterrein in KZN ingelyf is, is ’n uitnemende toerismebestemming, opvoedkundige instansie en erfenisterrein. Die pos is beskikbaar vanaf 1 September 2019  en aansoekers word versoek om aansoeke na die onderstaande e-posadres te stuur, waarna ’n gestruktureerde keuringsproses sal plaasvind.

 

Salarispakket:   R250 000.00 per jaar (koste-tot-maatskappy)

 

Vereistes:  BEd/BA-graad (HOD) en minstens 5 jaar ondervinding in, of blootstelling aan nasionale kurrikulumontwikkeling.

Spesialisering in die Sosiale Wetenskappe met hoofvakke soos Geskiedenis, Argeologie en / of Kunsgeskiedenis sal ’n sterk aanbeveling wees.

 

Prestasie-areas:

 • Bestuur van personeel en begroting van die Opvoedkundige Afdeling;
 • Skakeling en samewerking met verskeidenheid vakkundiges oor verskillende vakdissiplines;
 • Op hoogte bly van nuwe inisiatiewe / ontwikkeling in die opvoedkundige veld.
 • Programontwikkeling: Identifiseer en ontwikkel opvoedkundige programme en kursusse binne die nasionale kurrikulumraamwerk, sowel as ander kurrikulums (bv. IEB);
 • Programaanbieding: Evalueer en redigeer alle leermateriaal sodat inhoud feitelik, relevant en outentiek is, bied programme en kursusse aan soos nodig, koördineer uitreikprogramme vir skole;
 • Opleiding van interne en eksterne toergidse (suksesvolle kandidaat sal as toergids opgelei word);
 • Spesiale opvoedkundige aktiwiteite: Ontwikkel / organiseer opvoedkundige aktiwiteite op die terrein, navorsing oor alternatiewe aktiwiteite;
 • Bemarking: Skakeling / besoeke / vergaderings met relevante rolspelers;
 • Bemark skooltoerisme, die Voortrekkermonument, Bloedrivier en ander erfenisterreine by relevante skoue, uitstallings en werkswinkels;
 • Byhou van databasis mbt besoekende skole, provinsiale skole, onderwysamptenare, toeroperateurs vir skoolgroepe en diensverskaffers.

Vaardighede:

 • Sterk skakeling-, projekbestuur- en kommunikasievaardighede;
 • Uitstekende skryf- en praatvaardighede;
 • Rekenaargeletterdheid en goeie administratiewe bestuur;
 • Goeie insig en hantering van leerlinge.

Persoonlike Eienskappe:

Goeie interpersoonlike vaardighede,  ingestel op kliëntebehoeftes. Moet goed in spanverband kan funksioneer en gretig wees om nuwe vaardighede aan te leer. Inisiatief neem.

 

Sluitingsdatum vir aansoeke: 18 Julie  2019

 

Rig aansoeke en navrae aan: Menslike Hulpbronbestuurder bdpa@vtm.org.za / telno: 012 326 6770

Aansoeke en beknopte CV’s in Afrikaans sal oorweeg word.  Daar sal slegs met kandidate wat op die kortlys geplaas word, verder gekommunikeer word.

Website Maintenance by Pretoria Web Design