Afrikaans Top

Senotaafsaal

senotaafDie Senotaaf is die sentrale fokuspunt van die Monument. Die woord “senotaaf” beteken ‘n “graf sonder beendere”. Dit is dus ‘n leë graf – die simboliese rusplek van Piet Retief en al die ander Voortrekkers wat tydens die Groot Trek gesterf het. Die Senotaaf is van rooi graniet uit die omgewing van Parys in die Vrystaat vervaardig.

Een keer per jaar, op 16 Desember, skyn ‘n sonstraal deur die opening in die boonste koepel van die Monument op die middel van die Senotaaf.

Dit verlig die woorde “Ons vir jou, Suid-Afrika.” Die argitek, Gerard Moerdijk, het dit spesifiek só beplan, omdat die sonstraal God se seën op die lewe en werk van die Voortrekkers versinnebeeld.

Die Senotaafsaal beslaan ‘n oppervlak van 34,5 by 34,5 meter en is met die vlae van die onderskeie Voortrekkerrepublieke versier. Dié saal word toenemend meer besoek, aangesien die bekende Voortrekkermuurtapisserie daar besigtig kan word, asook enkele uitstalkaste met voorwerpe uit die Groot Trek.

Teen die noordelike muur is ‘n nis met ‘n lantern, waar ‘n vlammetjie sedert 1938 brandend gehou word. Die jaar 1938 was die jaar van die Simboliese Ossewatrek, wat in Kaapstad begin het en by Monumentkoppie met die hoeksteenlegging van die Monument geëindig het.

Die Senotaafsaal word algemeen as die mees sensitiewe gedeelte van die Monument bejeën. Gevolglik word dit normaalweg slegs aangewend vir kultuurverwante aktiwiteite.

Website Maintenance by Pretoria Web Design