Afrikaans Top

Replika Tanganjika Monument

tangHierdie is ‘n skaalmodel-replika van die Trekmonument wat op 16 Desember 1954 in Tanzanië (voorheen bekend as Tanganjika) onthul is. DieTrekmonument (1904-1954) is opgerig ter viering van die vyftigste herdenking van die eerste Afrikaners wat hulleself na afloop van die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) in die voormalige Tanganjika gevestig het. Die eerste groep van 41 trekkers het in 1904 van Delagoabaai af vertrek en uiteindelik op 4 Desember 1904 hulle eindbestemming bereik: ‘n gebied tussen die Ngorongorokrater en die berg Kilimanjaro.

In Maart 2004 het ‘n afvaardiging van die Tanganjika Saamtrek Vereniging die bestuur van die Voortrekkermonument genader met die versoek dat ‘n replika monument iewers op die terrein opgerig word om die honderdste herdenking van die trek na Duits-Oos Afrika te vier. Die Vereniging het al die fondse ingesamel en die Voortrekkermonument Projektespan was vir die ontwerp en konstruksie van die monument verantwoordelik. Die gegraveerde stene in die sitbankie verteenwoordig van die verskillende families wat in Tanganjika gewoon het.

Website Maintenance by Pretoria Web Design