Afrikaans Top

Museumdienste

Die Voortrekkermonument en Natuurreservaat asook die Erfenisstigting is verantwoordelik daarvoor om die Museumversameling in sy besit te alle tye museumkundig-eties te dokumenteer, ontsluit, konserveer, na te vors en te interpreteer, hetsy deur uitstallings, publikasies, opgrawings of ander oudio-visuele produkte.

Die museumversameling word selektief uitgebrei deur middel van skenkings, pro-aktiewe insameling, aankope en deur voorwerpe van ander instansies te bruikleen.

Die omvang van die versamelings van die Voortrekkermonument en Natuurreservaat, en die Erfenisstigting:

Voortrekkermonumentmuseum
Versamel en dokumenteer voorwerpe en inligting wat verband hou met

  • Die Groot Trekperiode (1834 – 1854)
  • Die Groot Trekherdenkings
  • Die Voortrekkermonument en sy geskiedenis
  • Kultuurorganisasies en bewegings wat uit die Groot Trek en sy herdenkings ontstaan het

Fort Schanskopmuseum
Versamel en dokumenteer voorwerpe en inligting wat betrekking het op

  • Die periode wat strek van die Jameson-inval, 1897 tot na die afloop van die 1914-rebellie
  • Die militêre geskiedenis van die ZAR tydens die Eerste Vryheidoorlog (1880-1881) en die Tweede Vryheidsoorlog bekend as die Anglo-Boereoorlog (1899 – 1902)
  • Die geskiedenis van die Fort van 1897 tot hede

Erfenissentrum
Versamel en dokumenteer voorwerpe en veral inligting wat betrekking het op

  • Die geskiedenis, kultuurgeskiedenis en prestasies van hoofsaaklik die Afrikaanssprekende bevolking vanaf 1902 tot die hede met spesifieke verwysing na belangrike persone en gebeurtenisse.
  • Genealogie en familiegeskiedenisse van prominente Suid-Afrikaanse families
Navrae: Etta Judson, Museumbestuurder
Tel: (012) 326 6770
Epos: museum@vtm.org.za

Website Maintenance by Pretoria Web Design