Afrikaans Top

Museum

musDie ATKV het tydens die 1938 Groot Trek herdenking ‘n landswye veldtog geloods waartydens Voortrekkergedenkwaardighede ingesamel is. Die vragte museumitems wat ingesamel is, is tydelik by Hartenbos gestoor met die gedagte dat dit eendag in die Voortrekkermonument se eie museum ten toon gestel sou word. Die destydse doyenne van die Museumwese in die Transvaal, mev Kotie-Roodt Coetzee het haar dan ook vir so ‘n museum beywer.

Hoewel daar nie plek vir ‘n museum in die Monument was nie, het ‘n tydelike uitstalling in die kelder tydens die inwyding in 1949 groot opspraak verwek en die hoop op ‘n permanente Voortrekkeruitstalling het opnuut vlamgevat.

Intussen het die Nasionale Kultuurhistoriese Museum in Pretoria die rol vertolk van kurator vir die voorwerpe wat aan die Monument geskenk is.

‘n Nuwe “Voortrekkermuseum” is uiteindelik in die sestigerjare op die terrein gebou. Dit het ook voorsiening gemaak vir die 15 tapisseriepanele wat in 1960 deur die Vrou en Moederbeweging van die ATKV aan die Beheerraad geskenk is. Dié museum is steeds deur die Kultuurhistoriese Museum bestuur tot en met Maart 2000, toe die Direksie van die Voortrekkermonument en Natuurreservaat die Museum oorgeneem het.

Teen Desember 2000 is die museum terug na die kelder van die Monument geskuif. Terselfdertyd is die uitstalling met inligtingspanele aangevul sodat ‘n beter gebalanseerde beeld van die Trekkers, hulle alledaagse lewe en verhoudinge met ander inwoners van Suider-Afrika, geskep kon word. Die tapisserie is na die Senotaafsaal verskuif waar die vlae van die onderskeie Voortrekkerrepublieke ook hang. Die museum is beslis ‘n besoek werd.

Die gebou wat voorheen as museum gedien het, word tans as kunsgalery en kantoorruimte vir die uitgebreide personeel van die Monument gebruik.

Website Maintenance by Pretoria Web Design