Afrikaans Top

Manschappen

ManschappenMSskliderye

 

 

 

Hierdie lokaal is oorspronklik ingerig as slaapkwartiere vir manskappe van die ZAR wat die fort tot Junie 1900, met die inname van Pretoria deur Brittanje, beset het.

In die lokaal is ‘n aantal skilderye en borsbeelde van prominente persone wat ‘n rol tydens die Anglo-Boereoorlog [1899 – 1902] en daarna gespeel het.

Die versameling is op bruikleen van die SA Leerkollege in Pretoria

Manschappen word tans as konferensiefasiliteit benut en kan ook aan buite instansies verhuur word.

Blaaiborde, tru-projektor en witborde is beskikbaar op aanvraag. Koffie/tee, verversings en midddagetes kan bespreek word.

Indien u hierdie fasiliteit aanlyn wil bespreek, kliek hier

Website Maintenance by Pretoria Web Design