Afrikaans Top

Heldesaal

hereo1

hereo2

Die besoeker wat by die groot kiaatvoordeur van die Monument inkom, word begroet deur ‘n asemrowende gesig: ‘n massiewe, hoë saal, 25 x 25 x 41 meter, met marmervloere en ‘n indrukwekkende marmerfries (92 meter lank en 2,3 meter hoog) wat historiese taferele uit die geskiedenis van die Groot Trek verbeeld. Vier groot boogvensters met geel Belgiese glas omflank die Heldesaal en onwillekeurig skep dié ruimte die indruk van ‘n gewyde plek, soos ‘n tempel…

Al die marmer in die Heldesaal, buiten dié van die Fries, kom uit groewe by die dorpie Marble Hall in die Noordelike Provinsie. As daar van die boonste koepel af op die interieur van die Heldesaal afgekyk word, is dit duidelik dat die marmer volgens ‘n spesifieke patroon op die vloer uitgelê is. Dit neem die vorm aan van waterrimpels wat wyer en wyer na buite uitkring, met die Senotaaf as middelpunt – simbolies van ‘n trek na vryheid wat op klein skaal begin het, maar uiteindelik ‘n magtige golfbeweging in die geskiedenis geword het, wat vandag nog sy golfslag laat voel.

Die Historiese Fries bestaan uit 27 panele wat in Italië uit Quercetta-marmer gekap is. Die beeldhouwerk vorm ‘n unieke eenheid, hoewel vier verskillende kunstenaars daaraan gewerk het – insigself ‘n merkwaardige prestasie.

Die verhaal van die lief en leed van die Trek word uitgebeeld vanaf 1835 tot 1852, en nie net die politieke geskiedenis en betekenis daarvan nie, maar ook die maatskaplik-kulturele sy. Daar is verhale van moed en deursettingsvermoë, siekte en dood, neerlaag en oorwinning, vriendskap en verraad. Nie net beeld die fries die volkswording van die Afrikaner uit nie, maar ook die kontak en verhoudinge met Swart Volke in die binneland in die 19de eeu – vir dié volke ook ‘n tyd van onderlinge magstryd en stryd om oorlewing.

Die werk aan die Fries het reeds in 1942 begin en die beeldhouers wat letterlik jare van hulle lewe daaraan gewy het, was Hennie Potgieter, Peter Kirchhoff, Frikkie Kruger en Laurika Postma. Die totale koste verbonde aan die vervaardiging van die Fries was £60,000.

Website Maintenance by Pretoria Web Design