Afrikaans Top

Groot Amfiteater Afdakke

amfidakGedurende 2005 is besluit om die groot amfiteater op die Voortrekkermonument Erfenisterrein op te knap, aangesien veral die sitplekke gevaarlik en vervalle begin raak het. Die verhoog (4 000 vierkante meter) is met waterdigte skadunet bedek en die antiek- en versamelaarsmark is een van die gereelde aanbiedinge wat hier plaasvind. Die skadunet is 80% waterdig en die fasiliteit kan gebruik word vir uitstallings van groter items soos voertuie, kleiner musiekuitvoerings en informele byeenkomste.

Meer besonderhede aangaande die huur van hierdie fasiliteit kan verkry word by (012) 326 6770 of by bemarking@vtm.org.za.

Indien u aanlyn wil vra of hierdie fasiliteit beskikbaar is, kliek hier

Website Maintenance by Pretoria Web Design