Afrikaans Top

Gereelde Vrae

Agtergrondgeskiedenis

Waarom is die Monument gebou?

 • As ‘n huldeblyk aan die Voortrekkers wat hulle kultuur na die binneland gebring het.

Wie het die Monument gebou?

 • Die gedagte om ‘n monument ter ere van die Voortrekkers te bou, het in 1931 by ‘n FAK-kongres ontstaan. Daarna is ‘n Sentrale Volksmonumentekomitee gestig wat in beheer van die fondsinsameling, ontwerp en oprigting was. Die staat het die meeste van die geld bygedra – die totale koste van die Monument was 350,000 pond.

Die struktuur van die Monument

Hoeveel trappe lei van die parkeerterrein tot bo by die Monument?

 • 130

Hoeveel trappe lei van die Heldesaal af tot bo in die Monument?

 • 169

Wanneer is die Monument ingewy?

 • 16 Desember 1949

Hoe lank het dit geneem om die Monument te bou?

 • Ongeveer 12 jaar. Die fondasie is in 1937 gegrawe en die hoeksteen is op 16 Desember 1938 gelê.

Wie was die beeldhouer van die beeldegroep voor die Monument?

 • Anton van Wouw

Watter boumateriaal is vir die Monument gebruik?

 • Graniet uit Noord-Transvaal

Wie stel die vier hoekfigure voor?

 • Piet Retief, Andries Pretorius, Hendrik Potgieter en Die Onbekende leier (verteenwoordigend van al die ander Voortrekkerleiers). Elke hoekbeeld weeg ongeveer 6 ton.

Waarom bestaan die laermuur juis uit 64 waens?

 • 64 waens is in ‘n laer getrek by Bloedrivier (16 Desember 1838)

Hoe hoog is die Monument?

 • Bykans 62 meter in totaal

Wie was die argitek?

 • Gerard Moerdijk

Watter items is is agter die hoeksteen toegemessel?

 • Met die hoeksteenlegging (16 Desember 1938) is die volgende items agter die hoeksteen toegemessel:
 1. Eksemplaar van Jan van Riebeeck se dagboek
 2. Afskrif van die Piet Retief-Dingaan-traktaat
 3. Afskrif van die Gelofte van 16 Desember 1838
 4. Afskrif van die Stem van Suid-Afrika
 5. Statebybel van mnr. Henning Klopper

Die Heldesaal

Hoekom word daarna verwys as die Heldesaal?

 • Die argitek, Gerard Moerdijk het na die saal waarin die Fries voorkom, verwys as die Heldesaal. Teen die mure is ‘n historiese fries aangebring wat 27 marmerpanele bevat. Dit beeld belangrike gebeure tydens die Groot Trek uit. Opmerking: Die term friese word soms foutiewelik gebruik om na die panele te verwys. Dit is een fries van 92 meter wat uit 27 panelebestaan.

Deur wie is die Fries ontwerp?

 • Die Fries is deur 4 Suid-Afrikaanse beeldhouers ontwerp, naamlik Hennie Potgieter, Peter Kirchhoff, Frikkie Kruger en Laurika Postma. Die gipsmodelle is na Italië verskeep waar dit met behulp van 40 Italiaanse beitelaars en 6 beeldhouers in Italiaanse marmer (Quercetta-marmer) uitgekap is. Die voltooide Fries weeg bykans 200 ton.

Waaruit bestaan die vensters?

 • Elke groot venster bestaan uit 1,072 stukkies Belgiese glas.

Waarvan is die vloer van die Heldesaal gemaak?

 • Die vloer is van marmer uit groewe by Marble Hall.

Watter rol speel die koepel in die ontwerp van die Voortrekkermonument?

 • Bokant die heldesaal is ‘n koepel met ‘n opening waardeur die son skyn. Elke jaar op 16 Desember skyn die son om twaalfuur in die middel van die Senotaaf. Dit is simbolies van God se seën op die strewe van die Voortrekkers. Die dag het voorheen as Geloftedag bekend gestaan, maar dit word tans Versoeningsdag genoem.

Senotaafsaal

Wat simboliseer die Senotaaf?

 • Die Senotaaf vorm die simboliese middelpunt van die Monument. Dit is slegs ‘n simboliese graf – niemand is daarin begrawe nie. Dit stel die simboliese rusplek voor van Piet Retief en al die Voortrekkers wat tydens die Groot Trek gesterf het. Sommige mense verwys foutiewelik na die sarkofaag. ‘n Sarkofaag bevat beendere, ‘n senotaaf nie.

Waaruit is die Senotaaf vervaardig?

 • Uit rooi graniet uit die omgewing van Parys in die Vrystaat.

Wat simboliseer die Vlam in die Senotaafsaal?

 • Die nis bevat ‘n vlam wat sedert 1938 se Simboliese Ossewatrek brandend gehou is – volgens Moerdijk is dit simbolies van die vlam van beskawing wat in Suid-Afrika brand.

Algemeen

Hoeveel Trekkers het aan die Groot Trek deelgeneem?

 • Tussen 15 000 en 20 000 mense.

Wie is as modelle vir die Fries gebruik?

 • Nasate van Voortrekkers; vriende en familie van die beeldhouers.

Hoe het Piet Retief met uDingane gekommunikeer?

 • Thomas Halstead, die seun van ‘n Britse setlaar, wat Zoeloe aangeleer het, het as tolk by die onderhandelinge opgetree (paneel 12).

Die oorspronklike Museum (onlangs terugeskuif na die Monument)

Waar het die versameling vandaan gekom?

 • Die ATKV het tydens die Simboliese Ossewatrek van 1938 begin om oudhede langs die pad in te samel en die meeste skenkers het die wens uitgespreek dat die voorwerpe eendag in die Monument uitgestal moet word. Intussen is die versameling op Hartenbos gehuisves.

Wat was in die Museum te sien?

 • Afgesien van die bekende reeks Voortrekkertapisserieë, was daar talle voorwerpe te sien wat tydens die Groot Trek-jare gebruik is. ‘n Lewensgetroue uitspantoneel het die besoekers by die ingang begroet, maar dit is nou omskep in die bemarkingskantoor. Die oorspronklike uitstalling is na die nuwe museum verskuif.

Wie het die eerste uitstallings ingerig?

 • Mev Kotie Roodt-Coetzee het haar vir die inrig van die museum beywer en in 1949, tydens die inwyding van die Monument, is ‘n tydelike uitstalling in die kelder van die Monument gebou.

Wie het die 15 Voortrekkertapisserieë gemaak?

 • Die kunstenaar W.H. Coetzer het die tapisserieë ontwerp, waarna nege vroue van die ATKV agt jaar lank daaraan geborduur het. Die reeks panele beeld tonele uit die Groot Trek uit, met klem op die rol wat die vrou gespeel het. Dit is in 1960 aan die Voortrekkermonument oorhandig en is tans in die Senotaafsaal te sien.

Hoe het die museum ontwikkel?

 • Mev Roodt-Coetzee het met toewyding aan die werk gespring en op 1 Julie 1957 het die deure van die Museum onder in die monument geopen. Met verdere insamelingsveldtogte het die kelder te klein geword vir die groot versameling. Die Museum is teen die einde van 1967 vir die publiek oopgestel

Die Nuwe Museum

Wanneer is die versameling na die kelder geskuif?

 • Daar is gedurende die Goue Jubileum (1999) besluit dat die wens wat die skenkers in 1938 uitgespreek het, in 2000 vervul moes word. Die museum is ook vergroot om verdere interessante panele te akkommodeer. Daar sal hopelik spoedig met Fase 2 van die nuwe museum begin kan word. Dit sal ‘n oudio-visuele voorstellling van die Slag van Bloedrivier insluit.

Schanskop

Wat is Fort Schanskop?

 • Fort Schanskop is een van vier forte wat rondom Pretoria gebou is om die ZAR-hoofstad teen veral Britse aanvalle te beskerm. Dit het plaasgevind na die Britse Imperialis, Leander Star Jameson, se mislukte inval on die ZAR in 1895.

Watter ander forte is ook gebou?

 • Fort Daspoortrand, Fort Wonderboompoort en Fort Klapperkop.

Deur wie is Fort Schanskop ontwerp en gebou?
Die vader van die gedagte was L Grunberg, ‘n voormalige Franse Artillerie-offisier wat sedert 1895 in die ZAR was om mynmasjinerie op te stel. Twee Duitse ingenieurs, O.A. von Dewitz en H.C. Werner, het die planne opgestel.

Waarom is die fort juis op daardie spesifieke plek gebou?
Die fort moes moontlike aanvalle uit die rigting van Johannesburg en die toendertydse Lourenco Marques-spoorlyn afweer.

Hoe is daar voorsien in die fort se elektrisiteits- en waterbehoeftes?
‘n Parafienenjin is aan ‘n kragopwekker gekoppel wat elektriese krag vir die soekligte en verligting van die fort voorsien het. ‘n Pompstasie in Fonteinedal het water vir die fort se opgaartenk voorsien.

Watter rol het die fort gespeel toe Pretoria ingeneem is?
Die fort het geen rol gespeel toe Lord Roberts Pretoria op 5 Junie 1900 ingeneem het nie. Die fort was ontwapen en die fortbemanning het in daardie stadium diens in die veld gedoen. Die Britte het wel die fort beman en bewapen.

Borsbeeld.
Op die terrein is ‘n borsbeeld van generaal P Joubert

Historiese gedenkwaardigheid.
In 1938 is Fort Schanskop en Fort Klapperkop deur die destydse Historiese Monumentekommissie as nasionale gedenkwaardighede geproklameer.

Militêre Museum.
In 1978 is die Militêre Museum te Fort Schanskop geopen. In 1993 het die Suid – Afrikaanse Weermag die museum weens finansiële redes gesluit en het die Stadsraad van Pretoria die fort aangekoop.

Eiendom van die Voortrekkermonument.
In Junie 2000 het Fort Schanskop die eiendom van die Voortrekkermonument geword en talle opwindende projekte is voltooi om die fort en omliggende terrein tot ‘n toeriste-aantreklikheid te ontwikkel.

Vir verdere inligting oor die Voortrekkermonument, kliek hier

Vir die simboliek van die Voortrekkermonument, kliek hier

Website Maintenance by Pretoria Web Design