Afrikaans Top

Genl Piet Joubert-Borsbeeld

joubertSedert 13 Desember 1880 was kommandant-generaal Piet Joubert in beheer van die Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) se verdediging. Hy het in 1881 die Artilleriekorps van de Zuid-Afrikaansche Republiek en die Transvaalsche Rijdende Politie gestig.  Hy sal onthou word vir sy deelname aan die Slag van Majuba op 27 Februarie 1881 gedurende die Eerste Vryheidsoorlog (1880-1881). Hy sal ook onthou word vir sy rol as voorsitter van die ZAR se Forteboukommissie wat toesig moes hou oor die oprigting van vier forte om Pretoria, naamlik Fort Schanskop, Fort Klapperkop, Fort Wonderboompoort en Fort Daspoortrand.

Vanweë die lang restourasiesproses by Fort Schanskop, is die borsbeeld nooit amptelik onthul nie, maar met die amptelike opening van die Fort in 1978 is die beeld aan die oostekant van die Fort geplaas. Later is die beeld na sy huidige posisie binne die Fort verskuif.

Beeldhouer: Phil Minnaar
Voltooi in: Desember 1971
Gegiet deur : Renzo Vignali Gietery
Gewig: 200 kg
Voetstuk: 2 ton gekapte graniet

Website Maintenance by Pretoria Web Design