Afrikaans Top

Genealogiese Navorsingsdiente

Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika se Noord-Transvaaltak huisves ook sy boekversameling by die Navorsingsentrum. Die lede se maandelikse byeenkomste vind op Saterdae hier plaas en saam met die biblioteek se eie versameling, word ‘n omvattende diens gelewer aan persone wat familiegeskiedenis wil navors. Kontakbesonderhede van die GGSA
Webblad: http://www.genza.org.za

Navrae: Marlene Schulze
Tel: (012) 325 7885
Epos: bib@es.org.za

Website Maintenance by Pretoria Web Design