Afrikaans Top

Argiefdienste

archiveDie argiefmateriaal wat hier gehuisves word, bestaan uit dokumentversamelings, foto’s, skaars koerante, argitektekeninge, kaarte en oudio-visuele materiaal. Daar is onder meer argiefversamelings van die Voortrekkermonument wat dateer vanaf 1931 – 1993 en van die Afrikanerbond wat dateer vanaf 1918-1994. ‘n Uitgebreide versameling foto’s van die Anglo-Boereoorlog is beskikbaar, asook unieke materiaal oor die ontstaan van die Voortrekkermonument.

Professionele personeel sien om na die bewaring van argivale materiaal en die ontsluiting daarvan vir gebruik deur navorsers. Dit is ‘n gewilde internasionale besoekpunt vir navorsing oor Afrikanerkultuur in al sy fasette.

Fokusareas vir insameling is die Groot Trek, die Voortrekkermonument, die Anglo-Boere-oorlog, Afrikaner-kultuurorganisasies en persoonlike versamelings wat ‘n bydrae lewer tot die kulturele en geskiedkundige aspekte van die Afrikaanssprekende Suid-Afrikaanse samelewing.

Die argief kan gebruik word vir navorsing vanaf 08:00 – 16:00 op weeksdae. ‘n Toegangsfooi word gevra en tariewe vir verskillende dienste word gehef.

Navrae: Zabeth Botha
Tel: 012 325 7885; 012 323 9050
E-pos: argief@es.org.za

Kyk gerus ook by die SP Engelbrect Museum van die Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika vir argiefmateriaal oor toepaslike onderwerpe.
Doen navraag by hulle argivaris, mnr Nandor Sarkady tel. 012 322 8885 x 204.
http://www.nhk.co.za/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1258&Itemid=634

Website Maintenance by Pretoria Web Design